top of page

תקנון אתר זאב אימפורט

תקנון אתר

תקנון תנאי שימוש באתר של חברת זאב אימפורט בע"מ (להלן "התקנון" או "תנאי השימוש"). 
תאריך עדכון אחרון: 01.01.23

1. כללי

1. תקנון זה בא להסדיר את תנאי השימוש באתר זאב אימפורט בע"מ (להלן "האתר").
2. הפנייה בלשון זכר או כל שאר השימושים בלשון זכר המובאת במסמך זה מתייחסת גם ללשון נקבה, ונעשית כאמצעי הקלה ובכדי להימנע מחזרות טקסט ארוכות. יש לציין כי התוכן וההפניות במסמך מתייחסות באופן שווה לשני המינים, ללא הבחנה או העדפה לגבי מין אחד מעל גבי השני.
3. הכותרות בתקנון זה הינן לצרכי נוחות בלבד, אינן מחייבות ואין לראות בהן משמעות פרשנית כלשהי לעניין התקנון, תנאי השימוש או תוכנו.
4. אתר האינטרנט "זאב אימפורט" (להלן: "האתר") בבעלות חברת זאב אימפורט בע"מ ח.פ 515362408 (להלן "החברה") ומופעל על ידה.  
5. יובהר כי בכל מקום בו מופיעה המילה "החברה" הרי שהדבר מתייחס לבעלי האתר, מנהליו, המתכננים, המתחזקים ומפעילי האתר מטעמה של החברה או באמצעותה.
6. חברת זאב אימפורט עוסקת ביבוא ושיווק מוצרי פרסום וקידום מכירות. האתר משמש כפלטפורמה להצגת מוצרי פרסום וקידום מכירות בסיטונאות באמצעות הצגתם ומתן מידע אודותם. המעוניין ברכישה או הצעת מחיר מתבקש ליצור קשר עם החברה באמצעות צור קשר ייעודי באתר. כל רכישה סיטונאית של מוצרים, סחורות ושירותים מסוגים שונים מתחום מוצרי הפרסום וקידום מכירות וכן מתנות ממותגות הכוללים בין היתר מוצרי טקסטיל, כלי כתיבה ומוצריו, מוצרי שתייה ואביזרים תואמים, מוצרי אלקטרוניקה או חשמל שונים, מוצרי אודיו ומולטימדיה, מוצרי מחשוב וכדומה (הכול להלן: "המוצרים"), ע"י קהל הגולשים באינטרנט מותנית ביצירת קשר וקבלת הצעת מחיר מאת החברה.
7. תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. כל שימוש באתר לרבות גלישה ו/או שימוש בו מכל סוג מהווה אישור בלתי מסויג לכך שהגולש הסכים לתנאי התקנון והתחייב לפעול על פיהם. יובהר כי התקנון ותנאי השימוש המופיעים באתר מהווים הסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין את המשתמש על כל שימושיו באתר.
8. במידה והנך מבקש לבצע שימוש באתר ו/או להתחייב בשם תאגיד רשום בישראל כגון: חברה, שותפות, עמותה, אגודה שיתופית או כל גוף אחר מאוגד הכשר לבצע פעילות משפטית, הנך מצהיר כי אתה מוסמך לחייב את התאגיד ו/או החברה בתנאי הסכם זה.
9. תנאי השימוש בתקנון הינם מצטברים ואינם מצמצמים זה את זה.
10. זאב אימפורט רשאית לשנות, למחוק ו/או להוסיף על הוראות תקנון תנאי שימוש זה וכל מסמך אחר המסדיר את תנאי ההתקשרות בין לקוחותיה ובינה כולן או חלקן בכל עת וללא הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.
11. חברת זאב אימפורט רשאית לשנות, להתלות או להפסיק את הפעלת האתר כולו או מקצתו, ו/או את הפעילות המתבצעת בו כולה או מקצתה באופן קבוע ו/או זמני, בכל עת, ללא מתן הודעה על כך ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
12. משתמש שלא מסכים לאיזה מן התנאים או ההוראות החלות בתקנון זה או בכל מסמך המסדיר כאמור את תנאי ההתקשרות בין החברה לבין לקוחותיה, מתבקש להימנע מהמשך השימוש באתר. 
13. ביצוע הזמנה ואספקה של מוצר או שירות המופיע באתר הינה כפופה לקיומו במלאי. החברה אינה מתחייבת לקיומו של מלאי מן המוצרים המופיעים באתר. המחירים ותנאי התשלום יקבעו באמצעות הצעת מחיר שתשלח החברה לפונה אליה.
14. השתתפות ברכישת מוצרים הנה בכפוף לתנאים כמפורט בתקנון זה. תנאי לרכישת מוצר באתר הינו עמידה בתנאים הקבועים בתקנון במצטבר.
15. קריאת התקנון מהווה אישור והסכמה לכל הסעיפים המופיעים בו.
16. בכל מקרה בו קיימת סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו, תגברנה הוראות תקנון זה.
17. תקנון זה נוסח, הוכן ונכתב בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ולהוראות התקנות שהותקנו מכוחו, (הכול להלן: "חוק הגנת הצרכן" או "החוק")
18. יובהר כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקום שבו קיימת סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין חוק הגנת הצרכן תגברנה הוראות חוק הגנת הצרכן.
19. התכנים המועלים באתר עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות במדיה סלולארית/טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר מלבד האתר, והוראות תקנון זה יחולו בכל מדיה כאמור.

2. שימוש אסור באתר

 

1. גישה בלתי מורשית: על המשתמשים באתר נאסר לנסות לגשת לאזורים מוגבלים באתר, לחשבונות משתמש לא מורשים או לכל מידע סודי אחר בלעדי אישור ראוי.
2. השימוש באתר אסור לצורך התחקות אחר משתמש אחר או על מנת להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא ו/או שנועד לפגוע בזכות לפרטיות ו/או איסוף מידע אישי על המשתמשים באתר, בכל דרך ו/או אמצעי שהוא, לרבות שימוש באתר לצורך יצירת מאגר מידע.
3. פעילויות זדוניות: כל פעילות שעשויה לפגוע, להפריע או לערער ו/או לשבש את פעילות האתר ו/או תקינותו, לרבות ניסיונות פריצה (האקינג), דיוג (פישינג), הפצת תוכנות זדוניות או וירוסים, יישומים מזיקים, לרבות פגיעה בשרת החברה ו/או לרשת המחשבים המחוברים אליו או לאתר, האטת הפעולה שלו, חסימת פעולתו או כל צורת התקפת סייבר אחרת, אסורה בהחלט, כולל שליחת הודעות או דואר אלקטרוני בלתי מבוקש, הפצת "דואר זבל" (ספאם) או ניסיון להטעות אחרים דרך תוכניות הונאה או פעילויות מרמה.
4.כל אחד מהפעולות המנויות להלן הינה אסורה בהחלט: העתקה, שכפול, פרסום, שינוי, הצגה, הפצה, שידור, עיבוד, ניתוח, שאיבת מידע, מעקב, איסוף, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה ו/או כל פעולה בעלת אופי מסוג זה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת (Reverse engineering), אחסון של תוכן האתר כולו או מקצתו ו/או פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס הנתונים והמידע, וכן פעולות המנויות לעיל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור הפעלת האתרים.
5. הפרת זכויות קניין רוחני: למשתמשים באתר נאסר לקחת כל חלק בפעילות המפרה זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים או סודות מסחריים. כך כל עותק, הפצה או שינוי בתוכן בלתי מורשה מבלי הסכמת הבעלים, אסור בהחלט. להרחבה נוספת בנושא זכויות יוצרים וקניין רוחני לחצו כאן: 
קניין רוחני וזכויות יוצרים
6. תוכן לא חוקי: על המשתמשים נאסר לפרסם, לשתף או לקדם תוכן הנוגד כל דין ו/או הוראות חוק, כולל אך לא רק, תוכן המסוגל לעורר ו/או לעודד אלימות מכל סוג שהיא, לקדם אפליה או להפר זכויות אחרים, לפגוע ברגשות הציבור ו/או לעודד או להנחות פעילות ו/או מעשה המהווה עבירה פלילית על פי דיני מדינת ישראל.
7. התחזות: על המשתמשים אסורה ההתחזות לכל אדם, ארגון או ישות על מנת להטעות או להונות אחרים, וכן חל איסור על שימוש בפרטים כוזבים כגון: כתובת, פרטי חשבון בנק, טלפון וכיו"ב, בעת שימוש באתר (לרבות בעת רישום).
8. פעילויות מסחר בלתי מורשות: על המשתמשים אסורה עריכת כל פעילות מסחרית בלתי מורשית, כולל פרסום, קידום או מכירה של מוצרים או שירותים בלתי מורשים ו/או שימוש שאינו לצרכים אישיים לרבות שימוש מסחרי כאמור. 
9. על המשתמשים באתר אסורה רכישה לשם מכירה, או רכישות על ידי סיטונאים אלא אם כן התקבל אישור מבעלי האתר לכך. למען הסר ספק, במקרים כאלה לא תחול שום אחריות מכל סוג שהיא כלפי מפר הוראה זו ועל החברה לא תהיה מוטלת אחריות כלפי צד שלישי.
10. הפרת פרטיות: על המשתמשים החובה להכיר בפרטיות של אחרים ולהימנע מאיסוף או שיתוף של מידע אישי ללא רשות.
11. הטרדה ופגיעה בשם טוב: על המשתמשים חל איסור להתעסק בכל צורת הטרדה, איומים או השפעה על אחרים, כולל אך לא מוגבל לפרסום תגובות או תוכן פוגעני או מגונה.
12. הפרת תנאי השימוש: על המשתמשים חלה החובה להימנע מהפרת תנאי השימוש של האתר וכל הנחיות או מדיניות מסוימת הנקבעו על ידי החברה. אי ציות לתנאים אלו כולם או מקצתם עשויה לגרום להפסקת הגישה או השימוש של המשתמש באתר.
13. אין לבצע כל שימוש שאינו שימוש הוגן וסביר באתר ו/או שימוש בניגוד לדין.
14. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בתקנון זה, לחברת זאב אימפורט תהיה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, להגביל שימוש באתר, לבטל הזמנה, לנתק ולחסום משתמש ו/או למנוע לגולש להשתמש באתר, לבטל את השתתפותו במכירה ו/או בכל פעילות אחרת באתר, אם סברה על פי שיקול דעתה כי התנהגות המשתמש אינה הולמת ו/או אם ביצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, ו/או אם נעשה בו כל שימוש ו/או מעשה אסור שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות תקנון זה. יתר על כן, רשאית החברה למנוע מהמשתמש כל שימוש באתר ו/או פעולה בו אם הוא ביצע פעולה ו/או מעשה בלתי חוקי, מסר פרטים כוזבים במודע, פרץ לתקנון ותנאי השימוש, גרם נזק לפעילות האתר ו/או לתקינותו, או אם יש לזאב אימפורט סיבה סבירה להניח כי השימוש באתר הינו למטרת מסחר במוצרי החברה.

 

3. תוכן האתר, פרסומות ומצגים

1. מטרת התוכן: כחלק מפעילותו, האתר מאפשר ללקוחותיו לקבל השראה, לעיין במוצרים ועיצובים המופיעים באתר ובאמצעות פנייה לחברה, למתג ולעצב מוצרים הנמכרים על ידי החברה ולרכוש מוצרי פרסום וקידום מכירות על ידי פניה אל החברה ונציגיה באמצעות צור קשר באתר או בכל פלטפורמה שהחברה תבחר בה. כ"כ האתר שומר על זכותו לאפשר לגולשים באתר להעלות תכנים, באמצעות העלאת תכנים מסוגים שונים, ולרבות: סמלים/עיצובים/תמונות/איורים/קבצי טקסט/וידאו/תכנים הכוללים מלל וכיוצא באלה (להלן: "תוכן הלקוח", "התוכן שלך") וכן להעלות תכנים נוספים במקומות שיועדו לכך באתר. בשימוש בתוכן שלך כאמור, הנך מצהיר ומתחייב כי:

 

2. אחריות ובעלות
1. הנך האחראי הבלעדי לתוכן שלך ועליך לוודא כי התוכן שלך עומד בתנאי התקנון, והשימוש בו נעשה בהתאם להוראות כל דין.

2. הנך מתחייב כי אתה הבעלים החוקיים של התוכן שלך ו/או כי ברשותך כל הרישיונות, האישורים, הוויתורים, ההסכמות, ההיתרים והזכויות הדרושים בקשר עם התוכן שלך.
עם זאת, על ידי שליחת ו/או העלאת תוכן לאתר, אתה מסכים להעניק לאתר רישיון בינלאומי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, להשתמש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, להפיץ ולהציג את התוכן שלך בקשר עם האתר ושירותיו.

3. החברה אינה נושאת בשום אחריות לתוכן שלך, ואינה מתחייבת לבדוק ו/או לסנן אותו. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובאופן בלתי מסויג לחסום/לסנן/להסיר/לערוך ו/או לנקוט בכל פעולה שתידרש בקשר לתוכן שלך, לרבות שינוי אופן הצגתו באתר, אם היא סבורה שהוא מנוגד לתקנון ו/או להוראות כל דין.
4. לחברה אין, ולא תהיה לה חבות בעתיד, לרבות תשלומים ו/או תמלוגים לכל גורם כלשהו בקשר לשימוש בתוכן שלך ו/או בקשר להצגתו נשוא השירות.
5. תוכן אסור – על הגולשים באתר נאסר לשלוח ו/או לעשות כל שימוש בתוכן: 

6. המפר תקנה ו/או הוראה מן התקנות החלים בתקנון זה ובתנאי השימוש וכן הוראות כל דין.
7. הפוגע בזכויות יוצרים: תוכן המפר את זכויות היוצרים של צדדים אחרים, לרבות גניבה ספרותית, סימנים מסחריים או פטנטים או הפרת זכויות יוצרים בכל צורה שהיא.

8. תוכן לא הולם: מכיל שפה מכפישה, פוגענית או שנאה, דיבה, התקפות אישיות, איומים או מקדם אפליה על בסיס גזע, דת, מין, גיל או מצב בריאותי.  

9. תוכן פוגעני: תוכן המכיל איומים, הטרדה, הסתה, גזענות, אפליה או תוכן שמפר זכויות אדם וזכויות פרטיות של אחרים.
10תוכן פורנוגרפי או מיני: כולל חומר פורנוגרפי או מיני מפורש, או כל סוג אחר של חומר כאמור שאינו מתאים לתוכן האתר.

11. תוכן המכיל וירוסים, תוכנות זדוניות או כל מרכיב מזיק או משבש אחר.

12. תוכן המקדם פעילויות לא חוקיות או מעודד אחרים לעסוק בהתנהגות לא חוקית.
 

4. איסור פרסומות
 

 1. הגולש באתר אינו רשאי להכניס ו/או להשתמש בפרסומות כלשהן במערכת האתר, לרבות פרסומות מסחריות, פרסומות שיווקיות, פרסומות דיגיטליות, מסגרות פריים (Frame) או איי פריים (iFrame) , שימוש ו/או הפניה לשירות ו/או אתר אחר על ידי לינקים מכל סוג שהם לרבות לינקים חיצוניים (External links/Outbound links/Inbound links/Backlinks) ו/או לינקים פנימיים (Deep links) , פרסומות מעורבות או כל סוג של פרסומת שאינה קשורה לתוכן האתר או לסוגיית הדיון הרלוונטית.

 2. בנוסף, אין להשתמש בתוכן האתר לצורך פרסומת, קישור או הפצת חומרים פרסומיים של גוף שלישי, ללא הסכמת הנהלת האתר.

 3. האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות להסיר או למחוק פרסומות שאינן עומדות בתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה ולרבות סגירת חשבון המשתמש המפר את האיסורים המוזכרים בו.

 4. כל פרסומת ו/או תוכן מסחרי אחר המוצג באתר יועבר לשקיפות ולאישור מוקדם על ידי צוות האתר. ההחלטה לפרסם או לא לפרסם את התוכן כאמור, תתבצע לפי שיקול דעת הנהלת האתר בלבד ובסמכותה לדחות או למחוק פרסומות שאינן עומדות בכללי הפרסום המקובלים והתקנון של האתר אף אם אושרו לכתחילה.

 5. אין באמור לעיל על מנת לספק או להתייחס לכל פרסומת שמופיעה באתר כאישור, המלצה או תמיכה מצד האתר או מנהליו, והשימוש בה על אחריות המשתמש בלבד.

 6. האתר אינו אחראי לתוכן הפרסומות המוצגות על ידי גולשים או משתמשים, ולכל ההשלכות הנגרמות כתוצאה משימוש בתכנים או שירותים המפורסמים באמצעות פרסומות אלו. פרסומות המופיעות באתר הן על דעת התשובות שניתנו על ידי גולשים או משתמשים ואין בהן כדי להוות ייעוץ מקצועי או המלצה או אישור להצגתם ו/או הופעתם באתר.

 7. כל פרסומת שתופץ באופן לא חוקי ו/או ללא רשות ו/או ללא הסכמת האתר, תועבר לאפיק המשפטי. האתר ימסור את כל המידע הנדרש על ידי כל רשות רלוונטית או בהתאם להוראות הדין בעניין פרסומות אלו.

 8. במקרה של דואר זבל (ספאם או SPAM) או פרסום שולי לא רצוי בפורום האתר, יש לדווח על כך לצוות האתר על מנת שיוכלו לטפל בעניין. האתר שומר לעצמו את הזכות לסגור ו/או להשעות חשבונות של משתמשים המפרים את כללי הפרסום המוזכרים ולספק את כל המידע הנדרש על ידי הרשויות הרלוונטיות או בהתאם להוראות הדין.

 9. הגולש באתר מסכים לפעול על פי הנחיות הפרסום המוגדרות בתקנון השימוש, ומבין כי מתן פרסומת או שימוש בתכנים פרסומיים או פרסומות שאינן עומדות בתנאי השימוש עשוי לגרום לסגירת החשבון ו/או להעברת המידע הנדרש לרשויות הרלוונטיות.

 10. רזולוציה ופורמט: התוכן יכול להישלח בתסמין הפורמטים והרזולוציות המותרות במערכת האתר.

 11. כל שימוש בתוכן האתר, לרבות שימוש בתוכן המסופק על ידי החברה ו/או על ידי צד שלישי (כגון: מאמרים, פוסטים, הוראות שימוש, הוראות יצרן, מפרטים, מדריכי קניה, תמונות, קבצי הורדה, אודיו וידאו וכיוצא באלה), ולרבות כל כניסה של משתמש לאתר של צד שלישי על ידי הפניות, קישורים ו/או פרסומות באתר, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין כל נזק ישיר או עקיף ו/או בשל פגיעה בפרטיות המשתמש הנובע בקשר לשימוש ו/או כניסה לתוכן האתר כאמור ו/או בשל השענות ו/או יצירת הסתמכות על צד שלישי.
   

5. תנאים לכשירות המשתמשים באתר
 

 1. עמידה בתנאי השירות: התנאים הינם מצטברים ועל הגולש לעמוד בכולם לצורך רכישה באתר. הנהלת האתר והפועלים בשמה ו/או מטעמה רשאים להשעות או לסיים חשבון משתמש שלא עומד בתנאים אלה.

 2. האדם המשתמש באתר מצהיר ומתחייב כי הוא כשיר לביצוע פעולה משפטית וכן כל הפרטים שהוזנו על ידו הינם נכונים ומדויקים, עדכניים ומלאים.

 3. תקנון ותנאי שימוש: יש לקרוא את תקנון האתר ולאשר את תוכנו בדרך שנקבעה באתר.

 4. רישום לחשבון: על המשתמש באתר לספק מידע אמיתי, מדויק, שלם ומעודכן בעת השימוש באתר, לרבות בתהליך הרישום ובמהלך יצירת תוכן וחומרים שונים.
  המשתמש יישא באחראיות על שמירה על סודיות פרטי הכניסה שלו ועל כל הפעילויות המתרחשות תחת החשבון שלו. על האדם הגולש באתר לספק כתובת דואר אלקטרוני או כל מידע נוסף והכל כפי שמתבקש בתנאי הרישום באתר.

 5. כל פעולה דרך האתר תתקיים בהתאם לתנאי הרישום ובכפוף למסירת פרטים אישיים מלאים, מדויקים ונכונים בדרך שנקבעה באתר.

 6. שימוש חוקי: המשתמש חייב להשתמש באתר בהתאם לכל החוקים, התקנות והמדיניות הרלוונטיים. אין לבצע כל שימוש בלתי חוקי, מעשה מרמה, הונאה או בלתי מורשה באתר.

 7. תוכן אסור: למשתמש באתר אסור להעלות, לפרסם או לשתף תוכן הכולל דיכוי, פגיעה בזולת, גזענות, תוכן פרטני, פוגע או מפר זכויות כלפי צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני.

 8. כבוד כלפי משתמשים אחרים: המשתמשים חייבים לכבד את זכויותיהם ואת הפרטיות של משתמשים אחרים ולהימנע מניהול התנהגות פוגענית, אלימה או מטרידה באתר.

 9. אחריות על פעולות: המשתמשים באתר אחראים באופן בלעדי על פעולותיהם ועל כל תוצאה שעלולה לנבוע עקב שימושם באתר. האתר ומפעיליו לא אחראים ולא
  יישאו בכל נזק ו/או הפסד שייגרמו או עלולים להיגרם למשתמשים בשל פעולותיהם.

 

6. תקנון הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת

1. הסכמה: באמצעות הרשמה לרשימת הדיוור באתר זה, הינך מביע את הסכמתך לקבלת דיוור, פרסומים ופרסומת מאיתנו בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
2. סוגי דיוור: הדיוור יכול לכלול את הודעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט, הודעות ממומנות, עדכונים חודשיים, הצעות מיוחדות ומבצעים, עלון חדשות ועוד.
3. בטיחות: אנחנו מחויבים לשמור על פרטיותך ולא נמכור, לא נשכיר ולא נחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים ללא הסכמתך המפורשת. אנו נוקטים בכל האמצעים הנחוצים והטכניים המתאימים כדי לשמור על המידע האישי שלך.
4. ביטול הרשמה: הינך יכול לבטל את ההרשמה לדיוור, פרסומים ופרסומת בכל עת על ידי בחירה באפשרות "בטל הרשמה" הזמינה בסוף כל הודעה שאתה מקבל.
5. זכויות יוצרים: כל תוכן, עיצוב, גרפיקה ותמונות הנמצאים בדיוור, פרסומים ופרסומת הם רכושנו הבלעדי ומוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים. אין להשתמש בתוכן זה ללא רשות כתובה מאיתנו.
6. תנאי שימוש: השימוש בדיוור, פרסומים ופרסומת עשוי להיות מותנה על תנאים נוספים שיכולים להיות מצוינים במקום מסוים באתר. עליך להסכים לתנאים אלה לפני שתוכל להירשם ולקבל את הדיוור, הפרסומים והפרסומת.
7. שינויים ועדכונים: חברת זאב אימפורט שומרת את הזכות לשנות את תקנון הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת בכל עת. כל שינוי יידרש להודעה מוקדמת באמצעות הדיוור, פרסומים ופרסומת או באמצעות פרסום באתר. המשך השימוש באתר לאחר השינויים מהווה הסכמה לשינויים אלה.
8. תקנון נוסף: השימוש בדיוור, פרסומים ופרסומת כפי שמפורט בתקנון זה חלק בלתי נפרד מתקנון השימוש הכללי של האתר. בנוסף, עשויים להיות תקנונים נוספים החלים על שימושך באתר ועל ידיעתך והסכמתך להם.
9. בעת ההרשמה לרשימת הדיוור, תידרש לבצע הרשמה הכוללת מתן פרטים אישיים. בעשותך כן, הינך מצהיר ומתחייב כי קראת את התקנון ופרטיו וכי אתה מקבל את הוראות התקנון הרשומות בו.
10. דע כי אינך חייב, על פי חוק, למסור את הפרטים בטופס הרישום, ומסירתם כאמור תלויה ברצונך בלבד. יחד עם זאת, החברה תהיה רשאית להתנות את כניסתך לאתר ו/או שימושו, כולו או מקצתו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל זכות, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

7. שימוש במחירים ותיאור מוצרים

1. הצגת מחירים:  כלל מחירי המוצרים והשירותים שלצידם מוצגים מחירים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת. בכל מקרה מחיר המוצר הסופי יקבע על ידי הצעת המחיר שתשלח ללקוח על ידי החברה.
2. עלות משלוח: מחירי המוצרים באתר אינם כוללים את עלות המשלוח עבורם. עלות המשלוח תצוין בהצעת המחיר או אתר במקום הייעודי לכך והינה בנוסף לעלות ההזמנה עצמה, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
3. טעות קולמוס

 1. זאב אימפורט שומרת לעצמה את הזכות לתקן שגיאות במחירים ו/או בתיאור מוצרים באתר במקרה של טעות או טעות טיפוגרפית.
  "טעות טיפוגרפית": שגיאה שהתרחשה בתהליך הכתיבה או הקלדה של מחיר באופן שגוי בשל טעות בהקלדה או שגיאת תמלול. 

4. תיאור מוצרים: ככלל, המוצרים באתר כוללים תמונות ו/או הדמיות, או תיאור מילולי של תכונות המוצר, ו/או מפרט טכני, ו/או פרטים נוספים שמטרתם לדמות ו/או לתאר בצורה המדויקת ביותר את המוצר. 
לעיתים יתכנו שינויים בין התמונה ו/או ההדמיה לבין המוצר בפועל. יחד עם זאת, במקרים בהם קיימת סתירה בין התיאור המילולי ו/או המפרט הטכני ובין התמונה ו/או ההדמיה, יגברו התיאור המילולי ו/או המפרט הטכני.

5. הצגת מוצרים: החברה מציגה באתר מוצרים תוך שימוש בתכונות, מידות, עיצוב, צבעים, הדמיות או דגם חזותי של מוצרים המתוארים או מוצגים באתרים, באמצעות תרשים, מלל ו/או תמונות ו/או תצוגה תלת ממדית ו/או כל אמצעי חזותי אחר. הצגת הנ"ל נעשית במטרה לדמות למשתמש את המוצרים בצורה הטובה ביותר. המשתמשים יכולים לפנות לחברה בכל שאלה או הבהרה בטרם רכישתו של מוצר או הצעת הגשת לרכישתו בעמוד "צור קשר". שימו לב, כי האמור במפרט הטכני גובר על התמונות המופיעות בדפי המוצר.
 

8. תנאים מסוימים למוצר

1. כללי
אנא קרא את התנאים הספציפיים למוצרים הנוספים שלנו שיחולו על המוצרים והשירותים המפורטים להלן ("תנאים ספציפיים למוצר"/"תנאים מסוימים למוצר"). כאשר יש הבדל בין התנאים וההגבלות לבין התנאים הספציפיים למוצר אלה, התנאים הספציפיים למוצר יקבלו עדיפות. 
2. התצוגה הדיגיטלית של המוצרים והתוכן:

יש לשים לב כי עשויים להיות הבדלים בתצוגה ובמראה של עיצובים בין מכשירים ומחשבים שונים. 

 1. יש לשים לב כי עשויים להיות הבדלים בין התצוגה בשירות לבין המוצרים המסופקים בפועל, לרבות אך לא רק, הפרשי רזולוציה וגוונים.

 2. האתר מתאמץ להציג את העיצובים באופן יעיל ובאיכות גבוהה בכל המכשירים והדפדפנים התומכים, אך אין בכך ערובה לתצוגה מושלמת בכל המקרים.

 

9. אחריות מוגבלת

1. מדיניות "כפי שהוא" ("As Is") הקדמה:
באתר האינטרנט שלנו, אנו שואפים לספק מידע ברור ושקוף על המוצרים/שירותים שלנו ועל תנאי השימוש בהם. היבט חשוב אחד שאנו רוצים להדגיש הוא מדיניות ה"כפי שהוא", המסדירה את המצב שבו המוצרים/שירותים שלנו מוצעים. הבנת מדיניות זו חשובה למשתמשים שלנו ומספקת להם את המידע הדרוש כדי לקבל החלטות מושכלות.
להלן הסבר על מדיניות המושג "כפי שהוא" ואת ההשלכות שלו על ההצעות שלנו.
2. השלכות מדיניות  "כפי שהוא" ("As Is"): 

 

 1. אין אחריות: אנו לא מספקים אחריות מפורשת או משתמעת למוצרים/לשירותים שלנו. זה כולל אחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת או חוקיות מסחרית. המשתמש מאשר ומקבל כי השימוש במוצרים/שירותים נעשה על אחריותו האישית בלבד.

 2. אי התחייבות: אנו פוטרים עצמנו מכל אחריות לנזקים, הפסדים או הוצאות שעלולים לנבוע מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש במוצרים/שירותים שלנו בכל דרך שהיא. זה כולל נזקים ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או עונשי.

 3. הערכת המוצר/השירות: המשתמש נושא באחריות בלעדית להעריך את התאמת המוצר/השירות, את הפונקציונליות שלו ותאימותו לפני רכישה או שימוש. אנו ממליצים למשתמש לקרוא את תיאורי המוצר/השירות, המפרטים וכל תיעוד זמין לקבלת החלטה מושכלת. 

 4. אי חובת עדכון: אף על פי שאנו שואפים לספק מידע מדויק ועדכני, איננו מחויבים לעדכן או לשנות את המוצרים/השירותים שלנו על מנת להתאים אותם להעדפות אישיות של משתמשים או לנסיבות המשתנות.

 5. סיום: הבנת מדיניות "כפי שהוא" ("As Is") חשובה לכל משתמש באתר שלנו. היא מגבירה את המודעות לאופי המוצרים/השירותים שאנחנו מספקים ומעניקה למשתמש את היכולת לקבל החלטות

 6. מושכלות ומבוססות. אנו ממליצים לך לקרוא ולהבין את מדיניות זו לפני שתבצע רכישה או שימוש במוצרים/השירותים שלנו. במידה ויש לך שאלות או הנך זקוק לפרטים נוספים, נשמח לעזור ולספק מידע נוסף.

 

10. הדין וסמכות השיפוט

1. על השימוש באתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
2. במקרה ונתגלעה מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצרים ו/או שירותים באתר, על כל הנובע והמשתמע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט במחוז מרכז בלבד.

 

11. מדיניות נגישות באתר חברת זאב אימפורט

לאנשים עם מוגבלות זכות להשתתפות מלאה ושוויונית בכל תחומי החיים. בזאב אימפורט אנו רואים חשיבות יתרה בהנגשת האתר לאנשים עם מוגבלות על מנת שיוכלו לממש את זכותם. 
על מנת ללמוד על הסדרי הנגישות בחברת זאב אימפורט, אנא לחצו על הקישור הבא: מדיניות נגישות 

פרטי החברה המפעילה את האתר
למידע אודות האתר ולשאלות הקשורות לתוכנו וכן לקבלת מידע אודות ביטול עסקה, ניתן להיכנס לקישור ביטול עסקה או להתקשר לשירות לקוחות החברה בטלפון שמספרו: 09-8334454
במידה ולא התקבל מענה ו/או לדרכי התקשרות נוספים, תוכלו לפנות אלינו בכתובת המייל הבאה: sales@zeevimport.com

 אני מצהיר ומתחייב כי קראתי את תקנון החברה וכי אני מסכים לתוכנו.

קניין רוחני וזכויות יוצרים מדיניות זכויות יוצרים וקניין רוחני – זאב אימפורט בע"מ בעלות על תוכן: א. כל התוכן באתר זה השייך לחברת זאב אימפורט, כולל אך לא מוגבל לטקסט, תמונות, גרפיקה, סרטונים, אודיו וחומרים אחרים, הוא רכושו של זאב אימפורט בע"מ ומוגן על ידי חוקי זכויות היוצרים החלים עליו. ב. אין לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשנות או להשתמש בתוכן בשום דרך או צורה ללא אישור מראש ובכתב מחברת זאב אימפורט, למעט כפי שמותר על פי חוקי זכויות היוצרים החלים. תוכן שנוצר על ידי משתמשים: א. כחלק מתכונות האתר שלנו, אנו מאפשרים למשתמשים להעלות, לשלוח ו\או לתרום תוכן כגון תמונות, צילומים, כיתובים, קבצי טקסט וקבצי מדיה שונים או חומרים אחרים ("תוכן משתמש"). ב. על ידי שליחת תוכן משתמש, משתמשים מעניקים לזאב אימפורט רישיון לא בלעדי, ללא תמלוגים, כלל עולמי, תמידי ובלתי חוזר להשתמש, לשכפל, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את תוכן המשתמש בקשר עם זאב אימפורט והשירותים הקשורים אליו. אנו מעריכים את היצירתיות והתרומה של המשתמשים שלנו; עם זאת, חשוב להבין ולכבד זכויות יוצרים וקניין רוחני. תוכן אסור: 4.1. העלאת תוכן מכל סוג כלשהו כפי המפורט לעיל אולם לא רק, המכיל תכנים מגונים, לא הולמים, מסוגננים או פוגעניים, בעלי אופן מיני בוטה, גזעניים, מפלים או אסורים על פי דין, אסורה בהחלט. תוכן שכזה כולל תוכן שפוגע בזכויות של אחרים, תומך בדיכוי או מפר בכלל זכויות הקניין הרוחני או זכויות יוצרים. אחריות על התוכן שמועלה: 5.1. על ידי העלאת תוכן לאתר שלנו, המשתמשים נושאים באחריות המלאה על חוקיות התוכן שהם מעלים. המשתמשים חייבים לוודא כי יש להם את הזכויות, ההיתרים או הרישיונות הנדרשים לשיתוף התוכן בפלטפורמה שלנו. הגנה על זכויות יוצרים וקניין רוחני: אין למשתמשים רשות להעלות לוגואים, סמלים מסחריים או כל תוכן אחר שמוגן בזכויות יוצרים או קניין רוחני, למעט אם הם בעלי הזכויות או קיבלו אישור ראוי או הסכמה מבעל הזכויות הראשון. מעקב והסרת תוכן: אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפקח על תוכן שנוצר על ידי משתמשים כדי להבטיח ציות למדיניות שלנו. אם נזהה כל תוכן מפר, פוגע או לא מורשה, אנו עשויים לנקוט בפעולות מתאימות, כולל הסרת התוכן מהאתר שלנו ונקיטת צעדים משפטיים נוספים במידת הצורך. הפרת קניין רוחני: א. זאב אימפורט מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים ומצפה מהמשתמשים שלה לעשות את אותו הדבר. ב. אם אתה סבור שתוכן כלשהו באתר מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך, אנא פנה אלינו וספק הודעה מפורטת לזאב אימפורט הכוללת: זיהוי היצירה המוגנת בזכויות יוצרים או זכות הקניין הרוחני שנטען כי הופרו. מידע מפורט ככל שניתן על מנת לאתר את התוכן המפר לכאורה באתר. פרטי הקשר שלך, הכוללים שם, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. הצהרה כי אתה מאמין בתום לב שהשימוש בתוכן אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים או בעל זכויות הקניין הרוחני, סוכנו או החוק. הצהרה, שנמסרה על ידך, כי המידע בהודעתך מדויק וכי אתה הבעלים של זכויות היוצרים או מורשה לפעול בשם הבעלים. תאימות DMCA וחוק זכויות יוצרים בישראל: א. זאב אימפורט פועלת בהתאם להוראות חוק זכויות היוצרים של Digital Millennium (DMCA) ולחוק זכויות היוצרים הישראלי. ב. כדי להגיש הודעת DMCA או הודעה נגדית, בצע את ההליכים המתוארים במדיניות ה-DMCA הנפרדת שלנו [כלול קישור למדיניות ה-DMCA שלך]. ג. עבור תביעות של הפרת זכויות יוצרים לפי החוק הישראלי, אנא פעל לפי ההליכים המפורטים בחוק זכויות היוצרים הישראלי וצור איתנו קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שסופקו. תוכן של צד שלישי: א. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט, תוכן או משאבים של צד שלישי שאינם בבעלות או בשליטת זאב אימפורט. ב. זאב אימפורט אינה נושאת באחריות לתוכן, למדיניות הפרטיות או לשיטות העבודה הנהוגות. הודעת זכויות יוצרים וקניין רוחני "הודעת זכויות יוצרים וקניין רוחני באתר זאב אימפורט: אתר זה מציג מגוון רחב של מוצרי פרסום וקידום מכירות, מתנות והדגמות הכוללים מותגים, אייקונים וסמלים פופולריים שיתכן והבעלות עליהם אינה של זאב אימפורט. אנו מעוניינים להביא לתשומת ליבכם כי בכל מקום שמותגים והאייקונים הללו מופיעים, הרי שמדובר ברכוש הבלעדי של החברות הללו בהתאמה. אנו משתמשים בהם אך ורק למטרות קידום מכירות והדגמה על מנת להציג את האיכות והרבגוניות של המוצרים שלנו בין אם מודפסים או בין אם נמכרים ללא מיתוג. חברת זאב אימפורט או מפעיל האתר אינם טוענים לבעלות או לשיוך עם מותגים אלה, וכל שימוש בלוגו או בסימנים המסחריים שלהם הוא למטרות המחשה בלבד. אנו מכבדים באופן מלא את זכויות הקניין הרוחני של כל החברות המיוצגות ומעודדים את לקוחותינו להשתמש בתוכן מורשה לדרישות הספציפיות שלהם. אם יש לך חששות כלשהם בנוגע לשימוש במותג או לוגו כלשהו באתר האינטרנט שלנו, אנא צור איתנו קשר, ואנו נטפל מיד לשאלותיך. תודה על ההבנה."

קניין רוחני וזכויות יוצרים

הצהרת נגישות לאנשים עם מוגבלות זכות להשתתפות מלאה ושוויונית בכל תחומי החיים. בזאב אימפורט אנו רואים חשיבות יתרה בהנגשת האתר לאנשים עם מוגבלות על מנת שיוכלו לממש את זכותם. אנו משקיעים מאמצים רבים כדי להבטיח נגישות מיטבית לתכנים ולתכונות המוצעות על ידי האתר. כחלק ממאמצינו לשיפור הנגישות, אנו מבצעים את הפעולות הבאות: 1.תקנים והנחיות: התאמות הנגישות באתר עומדות בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013 ובוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) ברמת התקנים וההנחיות הנוגעים לנגישות האתרים, ולרבות תקנת נגישות התוכן באינטרנט (WCAG2.0) ברמה AA הכוללת בין השאר: התאמה לכבדי ראייה, התאמה לעיוורי צבעים, הגדלת גופנים, חסימת הבהובים ועוד. אנו מבצעים את הבדיקות המתאימות ומשפרים את התכנים והתכונות בהתאם. 2.עיצוב נגיש: אנו מקפידים על עיצוב אתר מותאם לנגישות, המאפשר שימוש נוח וידידותי לכל המשתמשים. אנו מתייעצים עם מומחים ומתכננים מנגישות על מנת לפתח אתר נגיש במיטב הדרישות והתקנים הנוכחיים. 3.תוכן נגיש: אנו מבצעים מאמצים על מנת לוודא שתכני האתר יהיו נגישים לכל המשתמשים. אנו מתקנים תקלות נגישות, משפרים את התיאורים, מתקנים את מבנה התוכן ומספקים אפשרויות נגישות נוספות למשתמשים בעלי צרכים מיוחדים ונקפיד לעשות כן בכל עת ובהתאם לכלים הטכנולוגיים שברשותנו. 4.רכיבים טכנולוגיים: אנו משתמשים ברכיבים וטכנולוגיות נגישות כדי לשפר את חווית המשתמש ולהקל על שימוש באתר. עם זאת יתכנו דפים או חלקים באתר שאינם מונגשים עקב חסרונם של טכנולוגיות בתחום זה. אנו מתייעצים עם גורמים מקצועיים ומתעדכנים מעת לעת על מנת לפתח פתרונות מתקדמים ונגישים יותר. 5.עדכונים ופיקוח: אנו מתעדכנים באופן קבוע את תכני האתר והתכונות שלו על מנת לשמור על רמת הנגישות ולשפרה. אנו מבצעים בדיקות תקופתיות ופיקוח כדי לזהות ולתקן בעיות נגישות ככל שנדרש. תהליך ההנגשה באתר זאב אימפורט כולל בין היתר את הדברים הבאים: 1.הגדלת תצוגת המסך באמצעות לחיצה בו זמנית על מקשים +CTRL 2.הקטנת תצוגת המסך באמצעות לחיצה בו זמנית על מקשים -CTRL 3.ניווט בין קישורים באתר: 1.ניתן לנווט בין קישורים באתר באמצעות כפתור TAB 2.ניתן לחזור לקישור הקודם באמצעות לחיצה בו זמנית על מקשים TAB Shift 4.התאמה לדפדפנים שונים 5.האתר מותאם לעבודה ברזולוציות שונות 6.הוספת תיאור טקסטואלי לתמונות וקישורים עבור טכנולוגיות מסייעות. אנחנו נמשיך להשקיע מאמצים מתמידים כדי לשפר את נגישות האתר ולהבטיח שכל המשתמשים יהיו מסוגלים לנצל את התכנים והשירותים שאנו מספקים. אם נתקלת בבעיה נגישות כלשהי באתר, אנא צור קשר עמנו על מנת שנוכל לספק לך את הסיוע הנדרש. לפניות בנושא נגישות ניתן לפנות לרכז נגישות בחברה: יונתן ניסני 054-7167161 yoni@zeevimport.com

הצהרת נגישות

הצטרפו לZEEV IMPORT וקבלו 10% הנחה לרכישה מיידית בכפוף לתקנון.
ובנוסף תהיו הראשונים ליהנות מהטבות קבועות,הנחות ומבצעים ייחודיים!

Thanks for submitting!

Anchor 1
bottom of page