asobu alpin בקבוק תרמי לבן

Asobu Alpin בקבוק תרמי נירוסטה

בקבוק תרמי אסובו Asobu Alpin הוא בקבוק מעוצב ואופנ